سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...

دو چیز،حجاب قلب انسان است: پرگویی و ولگردی قلب. اینکه در نماز یکی از مشکلات، حضور قلب است به خاطر این است که روح ما دنبال دنیا می رود. این مال ولگردی روح است. اگر روح را در کنترل درآوریم، کار مهمی کرده ایم و نماز، بدون حضور قلب، پذیرفته نیست: «لاصلوة الاّ بحضور القلب». یعنی قلب را باید کنترل کرد قبل از نماز باید تمرکز کرد که این تمرکز،حضور قلب می آورد. دو رکعت نماز با حضور قلب از هزاران رکعت نماز بدون حضور قلب بهتر است.


نظر

وقت اندک و کار بسیار

بدان که باید تخم و ریشه سعادت را در این نشاه، در مزرعه دلت بکاری و غرس کنی . این جا را دریاب، این جا جای تجارت و کسب و کار است; و وقت هم خیلی کم است . وقت خیلی کم است و ابد در پیش داریم . این جمله را از امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کنم، فرمود: «ردوهم ورود الهیم العطاش » ; یعنی شتران تشنه را می بینید که وقتی چشمشان به نهر آب افتاد چگونه می کوشند و می شتابند و از یکدیگر سبقت می گیرند که خودشان را به نهر آب برسانند، شما هم با قرآن و عترت پیغمبر و جوامع روایی که گنج های رحمان اند این چنین باشید . بیایید به سوی این منبع آب حیات که قرآن و عترت است . وقت خیلی کم است و ما خیلی کار داریم . امروز و فردا نکنید . امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر پرده برداشته شود و شما آن سوی را ببینید، خواهید دید اکثر مردم به علت تسویف، به کیفر اعمال بد این جای خودشان مبتلا شده اند .» تسویف یعنی سوف سوف کردن، یعنی امروز و فردا کردن، بهار و تابستان کردن، امسال و سال دیگر کردن .
وقت نیست، و باید به جد بکوشیم تا خودمان را درست بسازیم


دهان روح و تن

انسان دو دهان دارد: یکی گوش که دهان روح او است و دیگر دهان که دهان تن او است . این دو دهان خیلی محترم اند . انسان باید خیلی مواظب آن ها باشد . یعنی باید صادرات و واردات این دهنها را خیلی مراقب باشد . آن هایی که هرزه خوراک می شوند، هرزه کار می گردند . کسانی که هرزه شنو می شوند، هرزه گو می گردند .
وقتی واردات انسان هرزه شد، صادرات او هم هرزه و پلید و کثیف می شود . یعنی قلم او هرزه و نوشته هایش زهرآگین خواهد داشت . حضرت وصی امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: عمل نبات است و هیچ نبات از آب بی نیاز نیست و آب ها گوناگون اند . هر آبی که پاک است، آن نبات هم پاک و میوه اش شیرین خواهد بود; و هر آبی که پلید است، آن نبات هم پلید و میوه او تلخ است .
خود عمل، حاکی است که از چه آبی روییده شده است


همنشینی و شکل گیری شخصیت
دهان روح و تن
وقت اندک و کار بسیار
همنشینی و شکل گیری شخصیت
همنشینی مؤثر است . مصاحبت اثر دارد . نفس انسانی خوپذیر است . انسانی که با انسانی مدتی به سر برده است می بینی چنان از یکدیگر خو گرفته اند که احوالات هر یک حکایت از دیگری می کند بلکه مطلقا همنشینی اثر دارد . مثلا شاگرد بر اثر مصاحبت با استاد، از سیرت و خوی استاد حکایت می کند و همچنین فرزند از پدر که «الولد سر ابیه .» به قول خواجه عبدالله انصاری: دود از آتش چنان نشان ندهد و خاک از باد که ظاهر از باطن و شاگرد از استاد .
غرض، این که مصاحبت مطلقا مؤثر است حتی در حیوانات، بلکه در جمادات، به قول شیخ اجل سعدی:
گلی خوشبوی در حمام روزی
رسید از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که مشکی یا عبیری
که از بوی دلاویز تو مستم
بگفتا من گلی ناچیز بودم
ولیکن مدتی با گل نشستم
کمال همنشین در من اثر کرد
وگرنه من همان خاکم که هستم
حالا این معنا را بالا ببرید . در مصاحبت با ملکوت عالم، با حقیقت عالم، با خدای عالم در نظر بگیرید . اگر چنین توفیقی پیدا کردیم که توانستیم همواره و در همه حال عندالله حضور داشته باشیم، چه خواهیم شد؟ ! خوشا به حال کسانی که همواره مصاحبت با خدایشان دارند، جلیس و انیس آنان خدایشان است .
آن هایی که همنشینی با خداوند عالم دارند، کسانی هستند که اسمای جمالی و جلالی خداوند سبحان در ایشان رسوخ کرده است . جوادند، رحیمند، عطوفند، عالمند و همچنین دارای دیگر اسماء الله هستند .


«بازارها، هرشب به حساب دفترشان می رسند. سود و ضرر و طلبکاری و بدهکاری را می نویسند. اگر هر شب، حساب و کتاب نکنند، ناگهان می بینند مقدار قابل توجهی ضرر کرده اند. انسان هم باید هر روز به حساب نفس خود برسد تا خدای نکرده ضرر نکند و یا ورشکست و عاقبت به شر نشود. شب، هنگام خوابیدن، بیاندیش که چه کرده ای. چشمانت کجاها نگاه کرده، زبانت چه ها گفته، کجاها رفته ای و ... اگر بدی کرده بودی، خود را سرزنش کن و تصمیم بگیر آن کار را تکرار نکنی.»
«عیب های دیگران را بازگو مکنید. آنها را بپوشانید و از دیدن عیب یا لغزش کسی، اظهارخوشحالی ننمایید. حتی اگر آن شخص با شما رفتار خوبی نداشته باشد. ساعتی را درحال خود تأمل کنید و ببینید اگر کسی، عیبی را از شما در نزد دیگران فاش کند، حال شما چگونه خواهد شد؟ حال دیگران را با خود قیاس کنید.»


«ابلیس، شاگرد نفس است، اگر شما بخواهید این نفس را که استاد شیطان است، بکوبید و رامش کنید، باید خود را فقیر کنید [یعنی] باید خودتان را در مقابل عظمت حضرت حق، هیچ بدانید. بعد از این مرحله، مرحله ی شب زنده داری است. این دو راه، راه مبارزه با نفس است.
باید نه آنقدر تنبل باشید که مردم بگویند وبال جامعه است و نه آنقدر فعالیت در دنیا داشته باشید که عرف بگوید چهار دست و پا افتاده روی دنیا».
«اگر اراده کنی که خودت را [از گناه] حفظ کنی، پروردگار هم در هنگام ارتکاب معاصی، برای تو ایجاد مانع می کند.»


نظر

«پنهان کردن عبادت و هرعمل نیکی که مؤمن انجام دهد، به جز مواردی که ظاهر کردن آنها مباح است یا امر به اظهار قولی و عملی آنها شده است، مطلوب خداوند و مورد ترغیب اوست. زیرا این که نفس انسان را از گرفتار شدن به بعضی از رذائل اخلاقی اش: عجب، ریا، تکبر، حب مقام و مانند آنها، حفظ می کند و عمل او را از اختلاط با هدف های نادرست، خالص می کند و او را به اعمالی که سزاوار است مخفیانه انجام شوند، هدایت می کند.»


نظر

«خلاصه، راهی نیست مگر اینکه انسان، خودش را اصلاح کند و انسان، اصلاح نمی شود مگر از راه اطاعت خدا. اگر فردا، دروغ ها را، تهمت ها را، غیبت ها را، کلاه برداری ها را کنار گذاشتی، بدخواه بندگان خدا نبودی، آدم خوبی هستی. اینها یک هزارم مزایای اسلام است. این یک هزارم از مزایا را پیدا کن [آن وقت] همه جا محترم هستی».
«اگر خودت آدم بشوی، بچه ات هم آدم است. اگرخدای نکرده، خودت آدم نشوی، بچه ات آدم نیست، گرچه به صورت، آدم باشد. اگر می خواهی از [تربیت صحیح] بچه ها، آسوده خاطر باشی، باید خودت آدم باشی یک فرزند ناجور از ده تا بچه ی صالح، زحمتش زیادتر است. اگر فرزندانت، خراب شدند، خودت کرده ای این بچه هم مثل خودت شده است، بچه ی تو است. فرزند نهال انسان است. اگر اصل خراب نباشد نهال خراب نمی شود.»
«انسان شدن به این است که از محرمات الهی فاصله گرفته شود. جواب هوی و هوس داده شود. اگر بتوانی از کلک زدن صرف نظر کنی، آن گاه انسان می شوی.»


طمع

انسان پرهیزکار، در پی انتخاب درست است و فرد طمع کار، در پی انتخاب درشت.

خشم

خشم، رعدی است که باران پشیمانی را به دنبال دارد.

تأخیر در اجابت دعا

نیاز، نخستین تلنگر برای ارتباط با خداست و تأخیر در اجابت دعا، جهت دادن به نیازها برای رسیدن به ارزش والای بندگی است.

خلوص

اسیرترین انسان، کسی است که متوقع تمجید و مهر دیگران باشد.

طمع

طمع کار، بدهکار می شود و بدهکار، اسیر.

گناه

گناه می تواند در یک جامعه به شکل قانون درآید و آن، هنگامی است که همه در برابر گناه یکدیگر بی اعتنا باشند.

خوی خوش

انسان در هر معاشرت، تصویری از خود به جای می گذارد که اگر با خوش خویی همراه باشد، دیگر از مرور آلبوم گذشته اش هراسی ندارد.

پشیمانی و توبه

وقتی کارهای گذشته خود را مرور می کنیم و شرمنده می شویم ، به این معنی است که امروز، شخص بهتری شده ایم.

بهترین شکل آراستگی به فضیلت

به فضایل انسانی آن قدر عادت کن که انجام دادن آن، برای تو تفریح باشد، نه وظیفه.

از تو حرکت

اعتماد به شانس ، زاییده سستی و تنبلی است؛ زیرا هیچ رودی بدون حرکت به دریا نمی رسد.

تواضع

دانه نیکی ها خود به دیگران را در خاک تواضع پنهان کنید تا با گذشت زمان، وجود شما گل کند.

صبر

عجله کردن، کار انسان ضعیف است. او زمانی را که ممکن است در طول آن به شکست بیندیشد، عجولانه از خود می گیرد؛ زیرا از تصور شکست نیز می هراسد.
تمام دگرگونی ها در جهان، مستلزم گذشت زمانند، ولی بیشتر ما هنگام رویارویی با مشکلات، این مطلب را فراموش می کنیم .

عمل به علم

حتی خطرناک ترین مجرمان نیز قادرند انشایی درباره انسان بودن بنویسند. آنچه انسان ها را متمایز می کند، عمل کردن به دانسته هاست.

اراده

ما ایستاده ایم و قطار زمان به آهستگی، فرصت ها را از مقابلمان رد می کند. اگر کوپه های خالی می روند، تقصیر اراده ماست.

تجمل پرستی

زندگی، محل پهن کردن بساط تجمل نیست؛ زیرا رودخانه هر چه خود را از زمین های اطراف گسترده تر کند، بیشتر فرو می رود و سرانجام، خشک خواهد شد .

عیب جویی

به جای عیب جویی می توانیم شرایطی فراهم کنیم که دیگران عیب خودشان را بدانند و آن را از بین ببرند.

صبر

گره مشکلات را هر چه بشکید، محکم تر می شود. با کمی حوصله و نرمی، می توان گره ها را از هم گشود.

کار خیر و روحیه بهتر

منتظر داشتن بهترین روحیه برای انجام دادن کار خیر نباشد؛ زیرا تنها با انجام دادن کار خیر است که می توانید روحیه ای بهتر داشته باشید.

حجاب

حجاب زن، تابلویی است در رهگذار که درجه وفاداری او به خانواده را به همگان نشان می دهد.(بداند که بدترین افراد نیز معنای خوبی را می فهمند)

تقویت عشق ورزی در خانواده

در خانواده، یکدیگر را برای عش ورزی سوژه قرار دهید، زیرا عشق، نیروی فوق العاده ای در انسان ایجاد می کند تا بتواند کارهای دشوار را انجام دهد.

صرف غذا با خانواده

یکی از لحظه های لذت بخش در خانواده، هنگام صرف غذاست. پس مراقب باشید نوش جانتان شود نه نیش جانتان.

تحول روحی

وقتی کسی تغییری مثبت در خود ایجاد می کند، گذشته را به او یادآوری نکنید که پشیمان خواهد شد.

شادی

از شادی های کوچک، برای خود شادی های بزرگ بسازید؛ زیرا گرمی هر آتشی، با شعله ای کوچک آغاز شده است.

والدین و پرهیز از نفرین

نفرین، اسلحله ای است در دست والدین که می تواند ، روح فرزند را بکشد . پس حتی المقدور هرگز از آن استفاده نکنید.

زن، راست گویی و ایمان

راست گویی و ایمان ، سلاح زن است که با آن می تواند، به محترمانه ترین و شیرین ترین روش، دل همسرش را تسخیر خود سازد.

زن و سکوت مرموز

زن ، کشتی بان منزل است که اگر مرد بیهوده بر او طوفان کند، خود نیز همراه او از ساحل نجات دور خواهد افتاد.

ارزش ایمانی

ایمان، بالی است که رهروان را بر(فراز) جاده زندگی پیش می برد. ولی بی ایمان، تمام خار و خس مسیر را حس می کند و افتادن و خیزان می رود.

بدخلق ها در کار خود معذورند.

بدخلقی های دیگران ، نتیجه درگیری آنها با خودشان است و در بیشتر موارد، نباید به شما برخورد.

خوب باش، تا محبوب باشی

لازم نیست برای جلب دوستی دیگران، به رنگ آنها درآیید . سالم و ارزشمند زندگی کنید. دیگران، خود به خود جویا و خواهان منش شما خواهند شد.

لذت عبادت، به جای خواستن حاجت

نشانه عبادت، پذیرفته شده آن است که حاجت انسان در نظرش کوچک می شود و لذت عبادت، جای جاجت را می گیرد.

مفوم نا امیدی

ناامیدی ، انکار کردن ذات خداوند در وجود خویشتن است .

ارتباط تفریح با احساس خوشبختی

تفریح ، فرصتی است برای درک خوشبختی، ولی کسانی که به کار خود علاقه دارند، چون در هنگام انجام دادن آن احساس تفریح می کنند، همیشه حس خوشبختی دارند.

لذت شاد کردن دیگران

وقتی لذت شاد کردن دیگران را بچشی ، دیگر لذت خود را نخواهی خواست