روزی که آیة الله العظمی بروجردی(رحمه الله) در حیاط حرم حضرت معصومه(س) نماز می خواندند باد شدیدی وزید و تمام پولهای ایشان را به اطراف پراکنآقا مجتهدیده کرد، مردم عوام ریختند و پولها را گرفتند و نزد آقا آوردند ایشان با دست اشاره نمودند که بروید پولها برای خودتان و پولها را نگرفتند.-----------------------------------------------------------
کنار گذاشتن مرید بازی

روزی نزد آیت الله حاج میرزا عبدالعلی تهرانی(رحمه الله) بودم ایشان با مزاح فرمودند: می دانی این مردم و این مریدها از ما چه می خواهند؟ گفتم خیر ایشان فرمودند: می خواهند ما را جلو بفرستند جهنم؛ و خودشان هم سینه زنان، پشت سر ما بیایند. لذا مواظب باش این مرید بازی را باید کنار گذاشت. از مریدان باید دل برید. مواظب باش مرید پیدا نکنی و دنبال مرید نباشی مخصوصاً اگر چیزی هم نداشته باشی.
-----------------------------------------------------------
یکی بودن ظاهر و باطن
روزی حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جعفر شوشتری(رحمه الله) از جایی عبور می کردند که یکی از این لاتها و داشها به طرف ایشان آمد، اطرافیان شیخ، جلوی او را گرفتند، ولی شیخ فرمود، بگذارید بیاید ببینم چه می گوید، آن شخص جلو رفت وبه شیخ گفت: حاج شیخ، ما همین که هستیم، هستیم(یعنی این ظاهر و باطن ما است آیا) تو هم همین طور که هستی هستی؟ شیخ با شنیدن این جمله، زارزار گریه کردند.

کلمات کلیدی :علما
موضوع :
کلمات کلیدی :علما