سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...

شعر زیبای امام شافعی در مورد حضرت امیرالمونین علی علیه السلام

لَو اَنَّ المُرتَضَی اَبدَی مَحَلَّهُ
لَصَارَ النَّاسُ طُرّاً سُجّداً لَهُ
وَ مَاتَ الشَّافِعِی وَ لَیسَ یَدْرِی
عَلِیٌّ رَبُّهُ اَمْ رَبُّهُ الله

«هرگاه علی جایگاه و حقیقت خویش را برای مردم آشکار کند، 
هر آینه مردم دسته دسته در برابر او به سجده خواهند افتاد، 
شافعی مُرد و عاقبت نفهمید 
علی(ع) پروردگار است، یا الله پروردگار اوست.»

محمد بن ادریس (پیشوای مذهب شافعی)
فضایل حضرت علی(ع)، والعادیات، چاپ دارالحدیث، قم، ص 17