سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...

ما نمیگوئیم زن خود را در کیسه سیاه بپیچید. ولی آیا باید طوری لباس بپوشد و در اجتماع عمومی ظاهر شود که برجستگی اندامهایش را هم به مردان شهوتران و چشم چران نشان بدهد و از آنطور که هست بهتر و جاذبتر برای آنها جلوه دهد؟ از وسائل مصنوعی در زیر لباس استفاده کند تا چاقی و زیبائی مصنوعی را هم برای فریفتن و دل ربودن مردان بیگانه به مدد بگیرد؟

 

این مدها و لباسهای تحریک آمیز برای چه به وجود آمده است؟ آیا برای اینست که بانوان آن لباسها را برای همسرانشان بپوشند؟! این کفشهای پاشنه بلند برای چیست؟ جز برای اینست که حرکات ماهیچه های کفل را به دیگران نشان دهد؟ آیا لباسهائی که نازک کاریها و برجستگیهای بدن را نشان میدهد، جز برای تهییج مردان و برای صیادی است؟ عملاً غالب خانمهایی که از این نوع کفشها و لباسها و آرایشها استفاده میکنند، تنها مردی را که در نظر نمیگیرند شوهران خودشان است.

 

اگر دختران در اجتماعات عمومی لباس ساده بپوشند، کفش ساده به پا کنند، با چادر یا با پالتو و روسری کامل به مدرسه و دانشگاه بروند، آیا در چنین شرایطی بهتر درس میخوانند یا با وضعی که مشاهده میکنیم؟ اصولاً اگر التذاذهای جنسی و منظورهای شهوانی در کار نیست، چه اصراری است که بیرون رفتن زن به این شکل باشد؟

 

غریزه خودآرائی و شکارچیگری در زن غریزه عجیبی است. وای اگر مردان هم به آن دامن بزنند و مدسازان و طراحان نواقص کار آنان را برطرف کنند و مصلحین اجتماع ! هم تشویق کنند.