سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...