سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...
اینکه آیت الله صانعی این روزها با دیدارهایش با مسئله‌دارهایی مثل مجاهدین انقلاب اسلامی و ... و بهره‌برداری از صحبت‌هایش توسط مراکز خبرپراکنی و رادیوهای بیگانه و دشمن جمهوری اسلامی ایران و استفائات عجیب و غریب و تحریف و توهین به امام عزیز ما شناخته می‌شود را باید جور دیگر نگاه کرد. اینکه صانعی دیگر دارد نقش آن پیر ساده لوح - به فرموده امام - (منتظری) همان که دل امام این امت را خون کرد را برای دشمنان و اصلاح طلبان و مشارکتی‌ها بازی می‌کند و چندین مورد دیگر نباید ساده از کنارش گذشت. ایشان در آخرین مصاحبه‌اشان که گویا با روزنامه هتاک (به مردم و دولت) کروبی انجام گرفته ضمن تکرار نظرات فقهی‌شان مهر دیگری بر ساده‌انگار بودن خودشان زده‌اند. بدون مقدمه اضافی دیگر قسمت‌هایی را با هم می‌خوانیم و در ادامه بخشی از اسرائیلیات دین ما را با هم بار دیگر مشاهده می‌کنیم. البته احتیاج به تفسیر و علم و دقت در آیات و روایات چیزی است که از بیسوادهایی مثل ما بوجود نمی‌اید اما تمام علمای شیعه تاکنون به نظر نمی‌رسد بی‌سواد باشند بخصوص اعلم علما. در ضمن همچنان استفاده انحصاری لفظ آیت الله «العظمی» را فقط برای ایشان در مواضع ضد انقلاب و اصلاح(افساد) طلبان همچنان گرامی می‌داریم...

صانعی: اولا‌ تفاوت میان دیه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌می است که بر برابری همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و سیاه و سفید، عرب و عجم در تمامی حقوق و امتیازات دلا‌لت دارد...در مقابل آن اسرائیلیاتی است که زن را در منشأ خلقت و سرشت متمایز از مرد می‌داند و معتقد است که زن پس مانده و اضافی است و یا برای خدمت به مرد آفریده شده که بر خلا‌ف قرآن کریم و باطل است که با کمال تأسف گاهی در کلمات بزرگان ما نیز این نگرش و یا آثار آن یافت می‌شود. ‌


خبرنگار: شما می‌فرمایید زن و مرد در دین اسلا‌م برابرند و جایگاه زن در قرآن جایگاه والا‌یی است ولی در عمل، من به عنوان یک زن مدام با تضییع حقوقم در قوانین نوشته شده بر اساس اسلا‌م رو به رو می‌شوم... ‌ صانعی:شما بفرمایید که در کجا مشکل وجود دارد تا ما حل کنیم. به هر حال این مشکل، مشکل شماست و شما بهتر می‌دانید. خبرنگار: عرض کردم خدمتتان قبلا‌.... ‌ صانعی:ما در بسیاری از مسائل مانند دیه گفته‌ایم حتی بالا‌تر از آن ما می‌گوییم زن می‌تواند امام جمعه و امام جماعت و ولی فقیه بشود. شما دیگر چه می‌خواهید؟ اما این وظیفه قانونگذار است که بر این اساس قانون وضع کند و اگر قانونگذار دلش نخواست که این قوانین را وضع کند، در آن صورت مقصر ما نیستیم.

بخون ببین چی میگه...

از فطمه بنت اسد (مادر امیر المومنین ) نقل شده است که دفرمودند:
چون علی متولد شد او را در پارچه ای پیچیدم و محکم بستم ، علی تلاش کرد و آن را پاره نمود ،من پارچه را دولایه کردم او پاره نمود ، همینطور من پارچه ها را زیاد می کردم و علی آنها را پاره می نمود تا بار آخر که پارچه ها را شش لایه کردم و در حالی که که بعضی از پارچه ها از حریر و بعضی از چرم بود چون علی را در میان آن گذاشته و بستم علی تلاش نمود و آنها را پاره کرد .آنگاه گفت : ای متدر دستهای مرا مبند که می خواهم با انگشتان خود برای خدا تضرع و ابتهال کنم.
منتهی الامال ،شیخ عباس قمی ،ص 153


وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا
به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید .
و هیچ جا اشاره به بالا رفتن از ریسمان الهی نشده است .
به عبارت خودمونی تر از تو حرکت از خدا برکت.
                                                 همین.