سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...
 

نماز اول وقت حضور بر سر قرار با معشوق است. زیرا قراری که معشوق برای عاشق می گذارد، در هنگامه نماز اول وقت می باشد. لذا انسان نماز گذار باید برای حاضر شدن بر سر قرار خود را آماده کند و آن آماده بودن جهت تکبیره الاحرام در اول وقت می باشد.

 

نماز خواندن بهره بردن است و نماز اول وقت خواندن بهره ویژه بردن.

 

زیرا زمان اول وقت برای نماز دارای مغناطیسی است که انسان را در فضای معنوی قرار می دهد. زمان اول وقت برای نماز دریای کرامت است که هر کس در آن غوطه ور شود اهل کرامت می شود.

 

بطوری که یکی از عرفا می گوید:                                                              بر نماز اول وقت اصرار و مداومت کنید، اگر اهل کرامت نشدید مرا لعن کنید.

 

یکی دیگر از عرفا به شاگردانش می گوید:                                             بجای پرداختن به این همه مستحبات و نوافل، سعی کنید نماز را اول وقتش بخوانید، که هر چه می خواهید در نماز اول وقت است. شما اصل را رها کرده اید  و به فروعات چسبیده اید.

 

منتهی این را هم بدانید که نماز اول وقت خیلی سخت است. چون اراده می خواهد. روحیه ماجرا جویی در برابر نفس اماره راحت طلب می خواهد. رها کردن رختخواب در صبح و رها کردن کار در ظهر و شب می خواهد.

 

و اینها همه هزینه کردن عاشق در مسیر عشق می باشد.

 

در زمان اول وقت برای نماز درهای رحمت خداوند به روی بندگان باز می شود و هر کس در آن زمان بیدار و در عرصه راز و نیاز رو بقبله و در نماز باشد و از خدا طلب کند، قافیه زندگی را برده است. بویژه هنگام نماز صبح که از با فضیلت ترین اوقات، طلایی ترین فرصت و با بهره ترین زمان حضور در محضر دوست می باشد.

 

عرفا می گویند: وقتی عاشق در حوزه عشق بازی اصرار داشته باشد و مرتب بر در خانه معشوق بکوبد و بجای خسته عشق شدن کشته عشق شود و معشوق پافشاری او را در عشق بازی ببیند، در اینجا انقلابی صورت می گیرد و معشوق خود، عاشق می شود و وضعیتی پیش می آید که خدا می شود عاشق و بنده می شود معشوق.


حدیث قدسی: و من عشقته قتلته

معشوق خدا کشته عشق است.

 

و این پرواز روح و معراج مومن و ورود به عالم ملکوت و غوطه ور شدن در دریای کرامت و گام نهادن در مسیر کمال است و کمال انسان هنگامی شروع می شود که انسان معشوق خدا گردد.

 

طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت              به در آی تا ببینی طیران آدمیت

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند       بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت

نماز