یا خالق الاصباح

قسم به گل آنگاه شبنم چون نگینی بر رویش می درخشد

چنان کن که نگین اشک تنها برای تو بر صورتمان جاری شود

قسم به بید مجنون که عاشقانه سر تعظیم فرود آورده است

چنان کن که تنها بر عظمت تو کرنش کنیم

قسم به صدای دل انگیز آب که روح را می نوازد

چنان کن که نوای دل ما تنها برای تو بنوازد

به رحمانییتت یا رب


کلمات کلیدی :قسم
موضوع :
کلمات کلیدی :قسم