سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

مُهر بر لب زده

دردی بود رد دل ، ذکری بود بر لب ... گفتم تابدانم تا بدانی ...
پرسش: اولین کسى که از زیارت قبر پیامبر جلوگیرى کرد چه کسى بود؟

 

   پاسخ: روزى مروان بن حکم دید که شخصى صورت خود را بر قبر پیامبر گذاشته است، با شتاب به سوى او آمد و گردن او را گرفت، از جاى بلند کرد و گفت: مى دانى چه مى کنى؟ منظور وى این بود که چرا به زیارت سنگ و کلوخ آمده اى! زائر که ابو ایوب انصارى از صحابه پیامبر بود گفت: آرى، خوب مى دانم که چه مى کنم، من هرگز به زیارت سنگ نیامده ام، بلکه به زیارت پیامبر آمده ام. از رسول الله(صلى الله علیه وآله) شنیدم که فرمود بر دین خدا گریه نکنید، اگر متولیانش اهل بودند، و آنگاه که نا اهلان بر آن حکم راندند برایش بگریید. حاکم و ذهبى حدیث را صحیح مى دانند.(1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . حاکم نیشابورى متوفى 405 در مستدرک، ج4، ص560